MAY SHEEP FAIR 2022 - Prices

 
Ram Lambs   AV PRICE £ TOP PRICE £  
Mr T Wright 7 av 2220.00 4410.00 MVA
Mr D W Rossiter 4 av 1496.25 3570.00 MVA/SMN
W & K Carson 7 av 1020.00 3150.00 MVA/SMN
Mr D Lewis 7 av 892.50 2940.00 MVA
Mr B Lamb 4 av 1378.12 2625.00 MVA/SMN
Mr James Royan 3 av 1312.50 2100.00 MVA
Mr J Larder 5 av 861.00 1785.00 MVA
G & E Jones 2 av 945.00 1470.00 MVA
R & R Hole 7 av 720.00 1260.00 MVA
M & R Hall 2 av 918.75 1155.00 MVA
S & S Lyons 3 av 647.50 1155.00 MVA
Mr S Driver   1102.50 1102.50 MVA
J & C Robson 3 av 672.00  945.00 MVA
Master C Carson 2 av 813.75 840.00 MVA/SMN
Mr A Morton 4 av 735.00 840.00 MVA
D & D Rankine 2 av 682.50 840.00 MVA
A & C Kennedy 3 av 665.00 840.00 MVA
Mr & Mrs T Pratt 4 av 630.00 840.00 MVA
Mr P Brooks 2 av 787.50 787.50 MVA
Mr J Durrant 3 av 560.00 787.50 MVA
J H Kemball & Son 2 av 577.50 577.50 MVA
Griffiths & Davies 4 av 433.12 525.00 MVA
Mr J Rice   472.50 472.50 MVA
Miss L Crowther 3 av 402.50 472.50 MVA
Mr R Fitton   367.50 367.50 MVA
Mr & Mrs G Hutchings   367.50 367.50 MVA
S & O Jones   367.50 367.50 MVA
Miss L Weir   367.50 367.50 MVA/SMN
 
Shearling Rams        
M & A Care 7 av 2362.50 7140.00 MVA
W L French 7 av 1410.00 2940.00 MVA
Mr S Driver 6 av 1050.00 1680.00 MVA
Mr M Hayman 5 av 777.00 1575.00 MVA
Miss L Weir   1050.00 1050.00 MVA/SMN
Fooks Bros. 4 av 931.87 1102.50 MVA/SMN
Mr R Fitton   945.00 945.00 MVA
Mr J Dufosee 4 av 661.50 945.00 MVA
J H Kemball & Son   840.00 840.00 MVA
Mr & Mrs G Hutchings   787.50 787.50 MVA
Mr A Steff 3 av 647.50 735.00 MVA
A & C Kingdon 5 av 541.80 682.50 MVA
Miss E Wright   577.50 577.50 MVA
Mrs G Davies 2 av 472.50 577.50 MVA
D J Thomas & Son 6 av 469.00 577.50 MVA
A P & L Brookin   472.50 472.50 MVA
S & R Downes 3 av 437.50 472.50 MVA
Mr A Birch   367.50 367.50 MVA
J B May & Son   367.50 367.50 MVA
 
Individual Ewe Lambs        
Mr D Lewis   504.00 504.00 MVA
Mr J Durrant 2 av 450.00 450.00 MVA
Mr & Mrs T Pratt   441.00 441.00 MVA
R & R Hole 2 av 341.25 367.50 MVA
Mr G Jones 2 av 325.50 336.00 MVA
J H Kemball & Son   315.00 315.00 MVA
Mrs E Crosfield   210.50 210.00 MVA
         
Individual Shearling Ewes        
R & R Hole   472.50 472.50 MVA
Mrs E Crosfield   262.50 262.50 MVA
Mrs G Davies   189.00 189.00 MVA

 

PENS
Registered Dorset Horn & Poll Dorset Ewe Hoggets   £    
Fooks Bros. P 315.00.00 - 399.00 2 pens MVA/SMN
Miss A Knowlson P 290.00 - 340.00 2 pens MVA
Mr M Hayman P 200.00 - 300.00 2 pens MVA
S & D Cole P 175.00 - 208.00 20 pens  
Mrs E Crosfield P 170.00 - 200.00 3 pens MVA
D J Thomas & Son P 165.00 - 200.00 9 pens MVA
T & J Tall P 185.00 - 195.00 3 pens MVA
A & C Kingdon P 180.00 - 195.00 6 pens MVA
Mrs G Davies P 180.00 - 190.00 4 pens MVA
Mr & Mrs S Warring P 170.00 - 190.00 3 pens  
A P& L Brookin P 185.00 1 pen MVA
Mr T Wybrew P 185.00 1 pen  
Ham Farm Partners P 178.00 - 180.00 7 pens  
J B May & Son P 175.00 - 180.00 2 pens MVA
M J Freegard P 168.00 - 180.00 5 pens  
Mr P Corbett H 140.00 - 170.00 5 pens  
R Butler & J Benstead P 160.00 1 pen  
Mr D Foster P 145.00 - 148.00 2 pens MVA
 
Registered Dorset Horn & Poll Dorset Ewe Lambs   £    
R & R Hole P 320.00 1 pen MVA
B A Wernham & Son P 250.00 1 pen MVA
T & J Tall P 175.00 1 pen  
S & D Cole P 172.00 1 pen  
Miss C Bailey P 165.00 2 pens MVA
Miss J Jones H 140.00 2 pens
 
Registered Dorset Horn & Poll Dorset Couples   £  
J H Kemball & Son H 260.00-280.00 2 pens MVA
Back to blog